Skip to content
Foto nelleke van thienen fysiotherapeute Amsterdam

Vanaf 1980 werkzaam als algemeen fysiotherapeute.

In de loop der jaren heb ik mij in vele facetten van de fysiotherapie verdiept. Onder andere op het gebied van obesitas- en diabeteszorg, etalagebenen (claudicatio intermittens), mime-therapie, aan huis behandelingen en valproblematiek met ouderen.

Fysiotherapie zal steeds meer een belangrijke rol gaan spelen in de thuiszorg.

Bij behandelingen aan huis is er vaak sprake van een complexe hulpvraag die goed op elkaar afgestemde hulpverlening nodig maakt. Daarom heb ik de cursus Fysiotherapie in de Thuiszorg gevolgd waardoor ik nu beter kan inspelen op de problematiek rond de hulpvraag.

Regelmatig kwam ik in aanraking met de valproblematiek bij ouderen en daarom heb ik de cursus “Valanalyse” gevolgd bij Veiligheid.NL en de opleiding tot Otago instructeur gedaan.

Met de “Valanalyse” kan op een gestructureerde wijze een inventarisatie gemaakt worden van het valrisico bij mensen van 65 jaar en ouder en hen een advies op maat voorzien.

Een Otago instructeur kan een oefenprogramma geven die zorgt voor verbetering van kracht en evenwicht bij mensen van 65 plus met een verhoogd valrisico.

Ik ben aangesloten bij het ClaudicatioNet. Een landelijk netwerk waarin gesuperviseerde looptherapie wordt aangeboden door gespecialiseerde fysiotherapeuten voor mensen met etalagebenen/claudicatio intermittens.

Naast het werken in mijn eigen praktijk werk ik ook in het Para Medisch Centrum Duivendrecht, een groepspraktijk waar ik met verschillende disciplines samenwerk.  De combinatie van werken in een solopraktijk en in een groepspraktijk zorgt voor veel verschillende ervaringen die de kwaliteit van mijn werk hoog houden.

Het contact en de wisselwerking met alle verschillende mensen met hun eigen specifieke verhaal is het allerleukste aan het beroep. Het motiveert en stimuleert mij steeds weer als ik zie en merk dat mensen zich beter kunnen bewegen en hun activiteiten kunnen blijven doen of hervatten.

BIG nummer: 09034289704