Skip to content

Wat is Claudicatio Intermittens ?

Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening. Mensen met deze aandoening moeten dikwijls even stilstaan tijdens het lopen vanwege pijn in hun benen.

De behandeling van etalagebenen.

De behandeling van etalagebenen is (gesuperviseerde) looptraining. Deze is enerzijds gericht op het vertragen van de verdere ontwikkeling van slagaderverkalking en anderzijds op het vergroten van de pijnvrije loopafstand.Bij looptraining wordt de patiënt gestimuleerd om door de pijn heen te lopen en wordt er gelet op een actief looppatroon bij een stevig wandeltempo.

Door veel te lopen vragen de spieren steeds opnieuw om zuurstof.   Op deze manier ontstaan kleine slagaders (collaterale). Dit zijn bloedvaten in de spieren die iedereen heeft maar die niet of nauwelijks gebruikt worden. Deze bloedvaten nemen als zij daartoe gedwongen worden de functie van de vernauwde bloedvaten over. Hoe meer u loopt, hoe meer collateralen zich ontwikkelen , hoe meer bloed  en dus zuurstof naar de spieren wordt gebracht.  Hierdoor neemt de pijnvrije loopafstand toe.

De eerste weken wordt u intensief begeleid, zo’n 2 tot 3 keer per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en scholing van het looppatroon. Daarna wordt de begeleiding langzaam afgebouwd en gaat u zelfstandig trainen.

Oorzaak van etalagebenen .

De oorzaak van deze aandoening is een vernauwing van de grote lichaamsslagader of van de slagaders in benen of bekken (slagaderverkalking). Door deze vernauwing of verstopping van de bloedvaten wordt er minder zuurstof naar de spieren gebracht waardoor er een verzuring in de beenspieren ontstaat. Dit wordt ervaren als pijn, krampen, tintelingen of een stijf gevoel. Door rust te nemen, vermindert de behoefte aan zuurstof in de beenspieren en verdwijnt dit pijnlijke gevoel vaak binnen enkele minuten

Risicofactoren.

Risicofactoren voor het ontstaan van de aandoening zijn:roken, overgewicht, weinig bewegen, te hoog cholesterol, te hoge bloeddruk en diabetes mellitus.

Gesuperviseerde looptraining wordt vergoed uit de basisverzekering indien de fysiotherapeut is aan gesloten bij ClaudicatioNet.

Nelleke van Thienen is aangesloten bij ClaudicatioNet.